Ban nhạc Flamenco Tumbadora | Ban nhạc acoustic sài gòn Ban nhạc Flamenco Tumbadora Thanh Tùng biểu diễn những bản nhạc acoustic hay nhất mọi thời đại, cho thuê ban nhạc Flamenco sài gòn chuyên nghiệp- 0908232718 Ban nhạc Flamenco sài gòn
9/10 9 bình chọn A

BEER CLUB - BAR- HẦM RƯỢU

15 TH06
BEER CLUB - BAR- HẦM RƯỢU

BEER CLUB - BAR- HẦM RƯỢU

#Country_Song
#Ban_Nhạc_Flamenco_Tumbadora
https://bannhacflamenco.net
#Vita_Beer_Garden

 

MỪNG XUÂN KỶ HỢI  2019- VITA BEER GARDEN

LOTUS SAIGON HOTEL

LOTUS SAIGON HOTEL

 

TAURUS LOUNGE

VITA BEER GARDEN 16/11/2018

VITA BEER GARDEN 10/11/2018

VITA BEER GARDEN 02/11/2018

VITA BECAMEX 08/09/2018

VITA BECAMEX 11/08/2018VITA BEER GARDEN 06/07/2018

SPANISH NIGHT- RIA- SANGRIA AND TAPAS

VITA BEER CLUB

VITA BEER GARDEN BECAMEX BÌNH DƯƠNG

APOCALYPSE- NOW BAR- THI SÁCH Q1- 04/08/2017

Cho thuê ban nhạc- ban nhạc acoustic- ban nhạc chuyên nghiệp- Flamenco Tumbadora Thanh TùngCho thuê ban nhạc- ban nhạc acoustic- ban nhạc chuyên nghiệp- Flamenco Tumbadora Thanh TùngCho thuê ban nhạc- ban nhạc acoustic- ban nhạc chuyên nghiệp- Flamenco Tumbadora Thanh TùngCho thuê ban nhạc- ban nhạc acoustic- ban nhạc chuyên nghiệp- Flamenco Tumbadora Thanh TùngCho thuê ban nhạc- ban nhạc acoustic- ban nhạc chuyên nghiệp- Flamenco Tumbadora Thanh TùngCho thuê ban nhạc- ban nhạc acoustic- ban nhạc chuyên nghiệp- Flamenco Tumbadora Thanh Tùng

J.P. CHENET WINES Events- 08/11/2016- Hầm Rượu Vang La Cave De Saigon

Ban nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc Acoustic

CASABLANCA WINES EVENTS- 06/09/2016- LA CAVE DE SAIGON

Ban nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc AcousticBan nhạc Flamenco Tumbadora- Ban nhạc Acoustic

Để lại bình luận

ban nhạc flamenco sài gòn